Cheveux

-
Jojoba - Huile végétale - Natura Mundi - Arbolayre
Gomphrena - Natura Mundi - Arbolayre
Ricin - Huile végétale - Natura Mundi - Arbolayre
Savon Olive - Baies de laurier - Natura Mundi - Arbolayre
Savon Chènevis - Argile jaune - Natura Mundi - Arbolayre